Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

2020-05-11 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-03-04 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн онцгой комисст хандив өглөө.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын төлбөрийн жагсаалтыг шинэчлэн гаргав

2020-01-27 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аудитын төлбөрийн жагсаалтыг шинэчлэн гаргалаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-01-15 Дархан-Уул аймаг

Шинээр нэмэгдсэн эрсдэлтэй асуудлын жагсаалт бэлтгэж гаргав.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-01-03 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-12-25 Дархан-Уул аймаг

"Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц" ТӨХК-ний 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд аудит хийж, тайланг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-12-25 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн Стандар, хэмжил зүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд аудит хийж тайланг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.