Үр дүнд: 11
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газарАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
2."Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
3.Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
4.Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
5.ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
6.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
7.“ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
8.ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
9.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-ОНХС-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
10.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Шилэн данс-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
11.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-УТХО-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
Үр дүнд: 11