Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Дотоод сургалт зохион байгууллаа.


Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хэлтсийн дарга, аудитын менежер Ш.Мөнхбаяр "Аудитын дээд байгууллагын хараат бус байдлын тухай Мексикийн тунхаглал-АДБОУС-10-40", "Төрийн аудитын тулгуур зарчим-АДБОУС-100", "Санхүүгийн шинжилгээ" сэдэвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

 

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.19татах
2.7татах
3.11татах