ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


         Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны "Аудитын сэдэв батлах тухай" 1 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд "Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр хийлээ.

      Аудитын нээлтэд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн удирдлага, тасгийн дарга болон Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын багийн гишүүд оролцов. Аудитыг хэлтсийн дарга, аудитын менежер Ш.Мөнхбаяр нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүний, анхаарах асуудлын талаар танилцуулж, мэдээлэл солилцлоо.