ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Үндэсний аудитын газрын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Аудитыг баримтжуулж байгаа өнөөгийн нөхцөл байдал, арга зүйг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт уралдаанд илтгэл бичиж материалыг хүргүүлэв.