ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


      Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/45 дугаар тушаалын дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж, аймгийн БСУГ-ын даргад аудитын төлөвлөгөө, санамж бичгийг гардуулав. Нээлтэд газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Чүлтэмбат, хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер Ш.Мөнхбаяр, ахлах аудитор С.Батцэцэг, аудитор С.Санжаажав, Б.Алтанзул, аймгийн Боловсрол, соёл, урлагын газрын дарга Гантулга, төсөв, санхүүгийн мэргэжилтэн О.Ууганчимэг, сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Д.Бат-өлзий нар оролцлоо.